Skip to content Skip to navigation

[CH12], [CH13]-Thời khóa biểu từ tháng 4/2019 đến tháng 7/2019 (cập nhật)

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 12, khóa 13 thời khóa biểu từ tháng 4/2019 đến tháng 7/2019 (cập nhật). Anh/Chị học viên vui lòng đăng nhập để đăng ký các môn học theo thời khóa biểu từ ngày 08/4/2019 đến hết ngày 02/5/2019. Danh sách môn học chính thức là danh sách được đăng ký trên hệ thống.

Lưu ý:

  • Anh/Chị học viên có thể đăng ký học các môn khác ngành nhưng không quá 12TC cho toàn khóa học.
  • Sau khi môn học khai giảng 1 tuần, Phòng không giải quyết các trường hợp đăng ký bổ sung hoặc hủy môn.
  • Học viên cần hỗ trợ, liên hệ cô Minh, email: minhdtt@uit.edu.vn, cô Cương, email: cuongvtl@uit.edu.vn

Trân trọng.