Skip to content Skip to navigation

Học vụ

Thông báo điểm thi môn Ẩn thông tin trên dữ liệu số và ứng dụng

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học đã có điểm thi môn Ẩn thông tin trên dữ liệu số và ứng dụng do Thầy Dương Minh Đức phụ trách. Anh/Chị truy cập trang sdh.uit.edu để xem thông tin điểm. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo dời lịch học tại cơ sở Điện Biên Phủ

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên các lớp cao học về việc dời lịch học tại cơ sở Điện Biên Phủ, dự kiến đến ngày thứ hai 13/03/2017 sẽ bắt đầu lại. Mọi thông tin chi tiết về lịch học, Phòng sẽ có thông báo cụ thể sau. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo nghỉ Tết dương lịch 2017

Theo Thông báo 92/TB-ĐHCNTT-TCHC ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính về việc nghỉ Tết dương lịch của cán bộ, viên chức Trường ĐH CNTT; Phòng Đào tạo SĐH&KHCN thông báo đến Giảng viên và học viên cao học được nghỉ Tết dương lịch 03 ngày từ ngày 31/ 12/2016 (Thứ bảy) đến hết ngày (Thứ hai), trong đó, ngày 02/01/2017 là ngày nghỉ bù. Do đó, lớp CH10 CNTT sẽ dời lịch thi sang sáng chủ nhật ngày 8 tháng 1 năm 2017.Thời gian thi cụ thể như sau: 7g 30 - 9g 30: Thi Môn Khai thác dữ liệu và ứng dụng. 9g30 - 11g 00: Thi Môn Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp. Trân trọng...

Trang

Subscribe to RSS - Học vụ