Skip to content Skip to navigation

Học vụ

Thông báo nghỉ Tết dương lịch 2017

Theo Thông báo 92/TB-ĐHCNTT-TCHC ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính về việc nghỉ Tết dương lịch của cán bộ, viên chức Trường ĐH CNTT; Phòng Đào tạo SĐH&KHCN thông báo đến Giảng viên và học viên cao học được nghỉ Tết dương lịch 03 ngày từ ngày 31/ 12/2016 (Thứ bảy) đến hết ngày (Thứ hai), trong đó, ngày 02/01/2017 là ngày nghỉ bù. Do đó, lớp CH10 CNTT sẽ dời lịch thi sang sáng chủ nhật ngày 8 tháng 1 năm 2017.Thời gian thi cụ thể như sau: 7g 30 - 9g 30: Thi Môn Khai thác dữ liệu và ứng dụng. 9g30 - 11g 00: Thi Môn Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp. Trân trọng...

Thông báo lịch thi kết thúc môn ngày 24-25/12/2016

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học lịch thi kết thúc môn như sau: - Thời gian : 8g00 sáng thứ 7 ngày 24 tháng 12 năm 2016 Phòng 101: Lớp CH10 CNTT thi môn GIS nâng cao do Thầy Nguyễn Gia Tuấn Anh phụ trách Phòng 102: Lớp CH10 KHMT thi môn Hệ hỗ trợ ra quyết định do Thầy Đỗ Phúc phụ trách. - Thời gian : 14g00 chiều chủ nhật ngày 25 tháng 12 năm 2016. Phòng 102: Lớp CH10 CNTT thi môn Ẩn thông tin trên dữ liệu số và ứng dụng do thầy Dương Minh Đức phụ trách. Lưu ý: Anh/Chị học viên mang theo thẻ học viên trình cán bộ coi thi, có mặt tại phòng thi đúng giờ. Trân trọng...

Trang

Subscribe to RSS - Học vụ