Skip to content Skip to navigation

Học vụ

Thông báo dời lịch thi môn Phương pháp nghiên cứu khoa học - Ch11(CNTT)

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 11 - CNTT lịch thi môn Phương pháp nghiên cứu khoa học do Thầy Đỗ Phúc phụ trách được dời cụ thể như sau: - Thời gian thi: 13g30 - 14g30 chiều chủ nhật ngày 02 tháng 10 năm 2016. - Địa điểm: Phòng 102, 133G Nguyễn Chí Thanh, P9, Q5, TPHCM. Lưu ý: Anh/Chị học viên có mặt tại phòng thi đúng giờ, mang theo thẻ học viên (CMND) để trình cán bộ coi thi. Trân trọng./. Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo lịch thi môn Phương pháp nghiên cứu khoa học - Ch11(CNTT)

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 11 - CNTT lịch thi môn Phương pháp nghiên cứu khoa học do Thầy Đỗ Phúc phụ trách cụ thể như sau: - Thời gian thi: 13g30 - 14g30 chiều thứ bảy ngày 24 tháng 9 năm 2016. - Địa điểm: Phòng 102, 133G Nguyễn Chí Thanh, P9, Q5, TPHCM. Lưu ý: Anh/Chị học viên có mặt tại phòng thi đúng giờ, mang theo thẻ học viên (CMND) để trình cán bộ coi thi. Trân trọng./. Phòng ĐTSĐH&KHCN

Trang

Subscribe to RSS - Học vụ