Skip to content Skip to navigation

Học vụ

Thông báo lịch thi kết thúc môn ngày 24-25/12/2016

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học lịch thi kết thúc môn như sau: - Thời gian : 8g00 sáng thứ 7 ngày 24 tháng 12 năm 2016 Phòng 101: Lớp CH10 CNTT thi môn GIS nâng cao do Thầy Nguyễn Gia Tuấn Anh phụ trách Phòng 102: Lớp CH10 KHMT thi môn Hệ hỗ trợ ra quyết định do Thầy Đỗ Phúc phụ trách. - Thời gian : 14g00 chiều chủ nhật ngày 25 tháng 12 năm 2016. Phòng 102: Lớp CH10 CNTT thi môn Ẩn thông tin trên dữ liệu số và ứng dụng do thầy Dương Minh Đức phụ trách. Lưu ý: Anh/Chị học viên mang theo thẻ học viên trình cán bộ coi thi, có mặt tại phòng thi đúng giờ. Trân trọng...

Thông báo phòng học Môn Cơ sở dữ liệu nâng cao - CH11 CNTT đợt 1

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 11 đợt 1 ngành CNTT học môn Cơ sở dữ liệu nâng cao do Thầy Nguyễn Gia Tuấn Anh phụ trách vào tối thứ tư hàng tuần tại phòng 602 bắt đầu học vào 14/12/2016. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo dời lịch thi dự kiến CH10 CNTT, CH10 KHMT

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 10-CNTT và khóa 10-KHMT lịch thi dự kiến sẽ dời cụ thể như sau: - Môn Hệ hỗ trợ ra quyết định : 24/12/2016 - Môn Gis nâng cao: 24/12/2016 - Môn Ẩn thông tin trên dữ liệu số và ứng dụng : 25/12/2016 - Môn Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp: 31/12/2016 - Môn Khai thác dữ liệu và ứng dụng : 31/12/2016 Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo dời lịch học môn Công nghệ máy tính hiện đại

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 10 đợt 2 - CNTT và Khóa 11 đợt 2 - CNTT dời lịch học môn Công nghệ máy tính hiện đại do Thầy Nguyễn Minh Sơn phụ trách vào hai ngày 17/12/2016 và 24/12/2016 sang học sáng chủ nhật ngày 18/12/2016 và 25/12/2016. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Trang

Subscribe to RSS - Học vụ