Skip to content Skip to navigation

Học vụ

Thông báo danh sách học viên hết hạn đào tạo khóa 7 ngành KHMT

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 7 ngành KHMT (file danh sách đính kèm) đã hết hạn đào tạo như thông báo. Trường sẽ tiến hành làm Quyết định thôi nhiệm vụ học tập cho các học viên này. Mọi thông tin phản hồi gửi về Phòng ĐTSĐH&KHCN trước 9g 00 ngày 16 tháng 01 năm 2017. Trân trọng thông báo Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo buổi báo cáo khóa luận cao học khóa 8 ngày 12/01/2017

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 8 buổi báo cáo khóa luận ngày 12/01/2017. Thời gian: Bắt đầu từ 8g00 đến 17g00 Địa điểm : Phòng C104 , Trường ĐH CNTT, KP6, Linh Trung, Thủ Đức Trân trọng kính mời các Anh/Chị học viên có quan tâm tham dự. Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo lịch báo cáo khóa luận năm 2016-2017

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 8 thời gian tổ chức khóa luận cụ thể như sau: Thứ năm ngày 12/01/2017. Lưu ý: Anh/Chị học viên có tên trong danh sách tập hợp tại phòng A106 sáng thứ 3 ngày 03/1/2017 lúc 10g00 để Khoa và Phòng phổ biến công tác chuẩn bị báo cáo. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo lịch thi kết thúc môn ngày 24-25/12/2016

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học lịch thi kết thúc môn như sau: - Thời gian : 8g00 sáng thứ 7 ngày 24 tháng 12 năm 2016 Phòng 101: Lớp CH10 CNTT thi môn GIS nâng cao do Thầy Nguyễn Gia Tuấn Anh phụ trách Phòng 102: Lớp CH10 KHMT thi môn Hệ hỗ trợ ra quyết định do Thầy Đỗ Phúc phụ trách. - Thời gian : 14g00 chiều chủ nhật ngày 25 tháng 12 năm 2016. Phòng 102: Lớp CH10 CNTT thi môn Ẩn thông tin trên dữ liệu số và ứng dụng do thầy Dương Minh Đức phụ trách. Lưu ý: Anh/Chị học viên mang theo thẻ học viên trình cán bộ coi thi, có mặt tại phòng thi đúng giờ. Trân trọng...

Trang

Subscribe to RSS - Học vụ