Skip to content Skip to navigation

Về việc nhận lại học phí của học viên cao học khoá 12 đợt 1 năm 2017

Trường Đại học Công nghệ Thông tin-Đại học Quốc gia (ĐHQG-HCM) thông báo học viên cao học khoá 12 đợt 2 năm 2017 về việc nhận lại tiền hỗ trợ học phí như sau:

Thời gian: ngày 23-24/12/2017 (từ 9 giờ đến 15 giờ)

Địa điểm: 291 Điện Biên Phủ, P7, Q3, TPHCM.

Danh sách nhận học phí: xem tại đây.