Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc hiệu chỉnh luận văn sau bảo vệ ngành KHMT và CNTT bảo vệ tháng 03 năm 2017

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các học viên đã bảo vệ luận văn thạc sĩ tháng 03 /2017 ngành KHMT và CNTT như sau:

1. Về việc nhận hồ sơ và hướng dẫn để hoàn tất thủ tục hiệu chỉnh luận văn sau bảo vệ:

- Thời gian: sáng thứ ba, ngày 14/03/2017 (từ 9h30 - đến11h00).

- Địa điểm: Phòng ĐTSĐH&KHCN (P.A.106), Trường Đại học Công nghệ Thông tin (Thủ Đức).

2. Thời hạn nộp lại 02 cuốn luận văn (đã hiệu chỉnh có đóng bìa màu xanh dương, chữ mạ vàng, đính kèm CD theo đúng quy định): 03/04/2017.

3. Địa điểm nộp luận văn: Phòng A.106, Phòng ĐTSĐH&KHCN. Trường Đại học Công nghệ Thông tin (Thủ Đức).

Sau thời hạn trên nếu học viên nào chưa hoàn tất, kết quả bảo vệ không được công nhận chính thức.

Đề nghị các bạn thực hiện đúng theo quy định.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.