Skip to content Skip to navigation

Thông báo về buổi báo cáo học thuật lần 2 của NCS Nguyễn Vinh Tiệp

THÔNG BÁO VỀ BUỔI BÁO CÁO HỌC THUẬT LẦN 2

CỦA NCS NGUYỄN VINH TIỆP

Kính gửi: Quý Thầy/Cô, các Anh/Chị NCS, HV cao học

Khoa Khoa học Máy tính, bộ môn Thị giác máy tính và đa phương tiện sẽ tổ chức "Buổi báo cáo học thuật lần 02 của NCS. Nguyễn Vinh Tiệp để chuẩn bị bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn".

Các nội dung sẽ được trình bày trong Báo cáo học thuật lần 01 của luận án "Nghiên cứu và phát triển một số phương pháp tương tác tự nhiên với thông tin thị giác cho môi trường thông minh":

Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Minh Triết; PGS.TS. Dương Anh Đức

Nội dung báo cáo:

1. Truy vấn đối tượng giàu đặc trưng dựa trên kết hợp cấu trúc chỉ mục ngược và không gian đặc  trưng

2. Truy vấn đối tượng ít đặc trưng bằng cách khai thác tính thống nhất về vị trí giữa mô hình BOW và thuật toán phát hiện đối tượng

3. Truy vấn video sử dụng câu mô tả ngữ nghĩa.

4. Một số hệ thống ứng dụng.

Người báo cáo: NCS. Nguyễn Vinh Tiệp

Thời gian: 14h00 ngày 22/08/2017 (chiều thứ ba)

Địa điểm: Nhà C, phòng C101, Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Kính mời Quý Thầy/Cô, các Anh/Chị NCS, HV cao học sắp xếp đến tham dự và cho ý kiến đóng góp.

Trân trọng.