Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ học ngày thứ bảy 21/5/2022

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo nghỉ học các lớp chiều và tối thạc sĩ ngày thứ bảy 21/5/2022 nhằm ngày tuyển sinh sau đại học. 

Ghi chú:  Môn Phân tích dữ liệu lớn và điện toán đám mây do Thầy Nguyễn Thanh Bình phụ trách còn 2 buổi: chiều thứ bảy ngày 28/5/2022 và sáng chủ nhật ngày 05/06/2022.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN