Skip to content Skip to navigation

Thông báo học online các môn tháng 11 năm 2021

 

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Quý Thầy/Cô và Anh/Chị  học viên: Các lớp học đã được tạo sẵn trên MS Teams.

Quý Thầy/Cô bắt đầu giảng dạy vào tuần này theo thời khóa biểu. Riêng môn Pháp chứng số sẽ chuyển qua học tối thứ hai bắt đầu từ tối  ngày 15/11, Tháng 12 môn Pháp chứng số sẽ học vào tối thứ 3 như thời khóa biểu.

 

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN