Skip to content Skip to navigation

Thông báo dời lịch học môn Phân tích dữ liệu lớn vá điện toán đám mây

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo Anh/Chị học viên : môn Phân tích dữ liệu lớn vá điện toán đám mây do Thầy Nguyễn Thanh Bình phụ trách sẽ chuyển sang học chiều thứ bảy, phòng 5.6, thời gian bắt đầu từ tuần này ngày 09/4/2022.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN