Skip to content Skip to navigation

Thông báo công nhận chứng nhận, chứng chỉ đánh giá năng lực tiếng Anh-tương đương khung năng lực 6 bậc VN của Trường ĐHKHTN, ĐHKHXH&NV

Trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo đến các Anh/Chị học viên Quyết định  số 1100/ QĐ-ĐHQG ngày 30 tháng 08 năm 2019 về việc công nhận chứng chỉ, chứng nhận tiếng Anh trong kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh tương đương khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, do Trường Đại học khoa học Tự nhiên và Trường Đại học Khoa học và Xã hội Nhân văn tổ chức sử dụng trong đào tạo trình độ thạc sĩ tại ĐHQG-TPHCM.

Chi tiết cụ thể xem trong file đính kèm.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.

 

File đính kèm: