Skip to content Skip to navigation

[ĐTSĐH]-Thông báo về việc đăng ký sử dụng phòng học

Chào các Anh/Chị học viên cao học,

Phòng ĐTSĐH&KHCN tạo form này cho học viên có nhu cầu sử dụng phòng học tại 291 Điện Biên Phủ để học nhóm, thảo luận đề tài, nghiên cứu luận văn...... . Căn cứ vào số lượng đăng ký, Phòng sẽ tổng hợp và xem xét giải quyết .

https://docs.google.com/forms/d/1t7DWJWs4YrdnYAHHwDopITk3L-4WT8JD6tfS1OC3sao/edit

Trân trọng,

Phòng ĐTSĐH&KHCN.