Skip to content Skip to navigation

Đăng ký tư vấn Chương trình liên thông trình độ ĐẠI HỌC - THẠC SĨ (BS-MS)

Trường ĐH Công nghệ Thông tin sẽ triển khai chương trình liên thông trình độ Đại học - Thạc sĩ (gọi tắt là BS-MS) từ năm 2020 với các thông tin chính sau:

1. Khoá tuyển từ 2018 trở đi

2. Ngành đào tạo: Khoa Học Máy Tính và Hệ Thống Thông Tin (chỉ các SV thuộc 2 ngành đào tạo này mới được phép tham gia)

3. Điểm trung bình tích luỹ tối thiểu: 7.0. Số tín chỉ tích luỹ tối thiểu: 70

4. Chỉ tiêu: 50/năm

5. Thời gian đào tạo được rút ngắn chỉ còn 4.5 năm - 5.5 năm để lấy cả 2 bằng ĐH và Thạc sĩ

Các bạn quan tâm điền thông tin đăng kí tư vấn vào form sau: http://bit.ly/2Mtztu1