Skip to content Skip to navigation

[CH13]-Thông báo nghỉ môn An toàn bảo mật thông tin tối thứ sáu ngày 21/12/2018

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các anh/chị học viên cao học như sau: 

Tối thứ sáu, ngày 21/12/2018 , môn An toàn bảo mật thông tin, do thầy Phạm Văn Hậu phụ trách nghỉ.

Lịch dạy bù thầy sẽ thông báo sau.

Trân trọng,

Phòng ĐTSĐH&KHCN.