Skip to content Skip to navigation

[CH13- K2018] Thông báo danh sách các môn đăng ký học phần cho khóa 13

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/chị học viên khóa 13 về danh sách chính thức đăng ký môn học:

1. Môn Công nghệ tri thức và ứng dụng

2. Môn Xử lý ảnh và thị giác máy tính

3. Môn An toàn bảo mật thông tin

Danh sách chính thức là danh sách các bạn đã đăng ký trên hệ thống và đăng ký qua email trong thời gian đăng ký. Lưu ý những bạn nào có nguyện vọng hủy môn thì email về địa chỉ cuongvtk@uit.edu.vn từ thời gian ra thông báo đến hết ngày 15/8/2019. Sau thời gian trên, Phòng sẽ không giải quyết vấn đề hủy môn.

Riêng hai môn học sau thì đợt này chỉ mở riêng cho khóa 14, các bạn khóa 13 đã đăng ký hai môn này thì Phòng sẽ xem xét để đề xuất mở thêm môn học mới theo nguyện vọng của các bạn

1. Cơ sở dữ liệu nâng cao

2. Nguyên ký và phương pháp lập trình

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN