Skip to content Skip to navigation

[CH12]-V/v thay đổi lịch học môn Xử lý dữ liệu số nâng cao

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các anh/chị học viên cao học như sau: 

Tối thứ hai, ngày 07/01/2019 , môn Xử lý tín hiệu số nâng cao, do thầy Lâm Đức Khải phụ trách sẽ tạm thời chưa học. Khi nào có lịch học cụ thể, Phòng sẽ thông báo sau.

Rất mog các anh chị học viên thông cảm.

Trân trọng,

Phòng ĐTSĐH&KHCN.