Skip to content Skip to navigation

Thông tin nổi bật

Thông báo Quyết định công nhận đề tài luận văn cao học đợt 2, năm 2016 ngành CNTT

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các học viên Quyết định công nhận đề tài luận văn cao học đợt 2 năm 2016 ngành Công nghệ Thông tin số 79/QĐ-DHCNTT-ĐTSDH, ngày 01 tháng 08 năm 2016 (file đính kèm). Đề nghị các học viên liên hệ GVHD để thực hiện luận văn 6 tháng theo đúng quy định. Lưu ý: Đối với các học viên khóa 9 (khóa 2014) thực hiện yêu cầu luận văn theo Điều 43, Khoản 2 tại Quyết định số 77/ QĐ-ĐHCNTT-ĐTSĐH, ngày 04 tháng 09 năm 2014 Quy chế đào tạo thạc sĩ. (đính kèm thông báo số 23/TB-ĐHCNTT-ĐTSĐH, 31-0-2016). Rất mong các học viên sắp xếp thời gian và hoàn thành luận văn theo đúng...

Thông báo Quyết định công nhận luận văn thạc sĩ đợt 2 ngành KHMT

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các học viên Quyết định công nhận đề tài luận văn cao học đợt 2 năm 2016 ngành Khoa học Máy tính số 77/QĐ-DHCNTT-ĐTSDH, ngày 25 tháng 07 năm 2016 (file đính kèm). Đề nghị các học viên liên hệ GVHD để thực hiện luận văn 6 tháng theo đúng quy định. Lưu ý: Đối với các học viên khóa 9 (khóa 2014) thực hiện yêu cầu luận văn theo Điều 43, Khoản 2 tại Quyết định số 77/ QĐ-ĐHCNTT-ĐTSĐH, ngày 04 tháng 09 năm 2014 Quy chế đào tạo thạc sĩ. (đính kèm thông báo số 23/TB-ĐHCNTT-ĐTSĐH, 31-0-2016). Rất mong các học viên sắp xếp thời gian và hoàn thành luận văn theo đúng quy...

Quy định mức thu học phí Hệ đào tạo Trình độ Tiến sĩ tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin Năm học 2016-2017

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị nghiên cứu sinh Quyết định số 05/QĐ-ĐHCNTT-KHTC ngày 27 tháng 6 năm 2016 của Phòng Kế hoạch Tài chính về việc Quy định mức thu học phí Hệ đào tạo Trình độ Tiến sĩ tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin Năm học 2016-2017. Nội dung chi tiết: xem file đính kèm. Trân trọng./. Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Thông báo kế hoạch tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ năm 2016

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các học viên cao học Khóa 8(Khóa 2013) vét và Khóa 9(Khóa 2014) ngành Khoa học Máy tính và Công nghệ Thông tin về kế hoạch tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ dự kiến vào tháng 9 năm 2016 (file đính kèm). Lưu ý: - Thời gian nộp hồ sơ đăng ký: ngày 25 tháng 8 năm 2016. - Dự kiến thời gian bảo vệ: cuối T9/ 2016. - Khóa 9(Khóa 2014) thực hiện đúng quy định yêu cầu đối với luận văn tại thông báo số 23/ TB-ĐHCNTT-ĐTSĐH, ngày 31 tháng 03 năm 2016 (file đính kèm). Mong các anh/chị học viên thực hiện đúng theo quy định. Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Thông báo nộp đơn chuyển sang học tự túc cho khóa 9

Hiên nay, Khóa 9 đã hết hạn đào tạo chính thức. Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 9 đợt 1 (nhập học tháng 8 năm 2014) và đợt 2 (nhập học tháng 12 năm 2014) nộp đơn gia hạn (theo mẫu) để Nhà trường xem xét gia hạn thời gian học tập theo qui định. Phòng đề nghị Anh/Chị học viên khẩn trương hoàn tất thủ tục, những trường hợp không nộp đơn, hoặc nộp trễ xem như tự ý thôi học và sẽ không được xét gia hạn. Thời gian hết 1.5 năm chính thức : - Khóa 9 đợt 1: hết hạn chính thức vào tháng 02 năm 2016, gia hạn đến tháng 8 năm 2017 - Khóa 9 đợt 2: hết hạn chính thức vào...

Thông báo Học viên trúng tuyển thạc sĩ khoá 11 đợt 1 năm 2016 đến làm thủ tục nhập học

Trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo đến các anh/chị có tên trong danh sách trúng tuyển cao học khóa 11 đợt 1 năm 2016 nhận giấy báo nhập học và làm thủ tục đăng ký nhập học tại: - Địa điểm: Bộ phận Sau đại học, tầng 1, 133G Nguyễn Chí Thanh, Q5, TP. HCM. Điện thoại: (08)66735861 - Thời gian: ngày 23, 24, 27/6/2016 (trong giờ làm việc hành chính). Danh sách trúng tuyển khóa 11 đợt 1 năm 2016 - Thủ tục nhập học bao gồm: + Đơn đăng ký nhập học cao học (xem file đính kèm) + 2 tấm hình 3*4 (làm thẻ Học viên); + Phí nhập học 200.000đ (xem file đính kèm). + Học phí lần 1: 5.950.000đ (đóng...

Thông báo thời gian đào tạo khóa 7, đợt 1(Khóa 2012) và nhận hồ sơ xét tốt nghiệp

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các học viên khóa 7(trúng tuyển đợt 1/ khóa 2012) về thời gian hết hạn đào tạo và việc nhận hồ sơ xét tốt nghiệp (chi tiết cụ thể xem file đính kèm). Rất mong các anh/ chị học viên nghiêm túc thực hiện. Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành KHMT, CNTT vào tháng 6/2016

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các học viên đăng ký bảo vệ luận văn thạc sĩ năm 2016, ngành KHMT (13 HV), ngành CNTT (5 HV) về kế hoạch tổ chức bảo vệ như sau: * Ngành KHMT: - Thời gian: dự kiến ngày 15,16 và 22/06/2016. - Địa điểm: Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Khu phố 6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TPHCM. * Ngành CNTT: - Thời gian: dự kiến ngày 16, 22/06/2016. - Địa điểm: Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Khu phố 6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TPHCM. Đề nghị: 1. Nhận quyết định và chuyển luận văn đến Hội đồng: Ngành CNTT: Thời gian: có mặt lúc 8h15, sáng thứ năm ngày 09/06/2016...

Trang