Skip to content Skip to navigation

Thời khoá biểu & Điểm thi

Thông báo nghỉ môn Thuật toán và phương pháp giải quyết vấn đề - CH (11-KHMT) ngày 05/10/2016

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 11-KHMT nghỉ môn Thuật toán và phương pháp giải quyết vấn đề do Giảng viên: Đỗ Văn Nhơn phụ trách vào tối thứ 4 ngày 05-10-2016 . Trân trọng./.

Trang