Skip to content Skip to navigation

Thời khoá biểu & Điểm thi

Thông báo lịch thi môn Toán

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học lịch thi môn Toán cụ thể như sau: Thời gian: 8g 00 Sáng thứ bảy ngày 12 tháng 11 năm 2016 Địa điểm: Phòng 101 (Lớp CH11 KHMT+CNTT), Phòng 102 (Lớp CH10 CNTT đợt 2 + Các bạn đăng ký học lại) Danh sách đăng ký học lại sẽ được cập nhật trước ngày 10/11/2016. Lưu ý: Anh/Chị học viên vui lòng đến đúng giờ và mang theo thẻ học viên trình cán bộ coi thi. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo bù môn Thuật toán và phương pháp giải quyết vấn đề - CH11 (11-KHMT) ngày 04/11/2016

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 11 - 11-KHMT học bù môn Thuật toán và phương pháp giải quyết vấn đề do Giảng viên: Đỗ Văn Nhơn phụ trách vào tối thứ 6 ngày 04-11-2016 . Trân trọng./.

Thông báo điểm thi môn Phương pháp nghiên cứu khoa học - CH11 CNTT

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 11-CNTT đã có điểm thi môn Phương pháp nghiên cứu khoa học do Thầy Đỗ Phúc phụ trách. Anh/Chị vui lòng truy cập vào mục tra cứu để biết thông tin điểm. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo lịch học vào các ngày tuyển sinh cao học đợt 2 -2016

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo Anh/Chị các lớp cao học tại lầu 1- 133G Nguyễn Chí Thanh sẽ nghỉ vào hai ngày 15-16/10 nhằm vào ngày tuyển sinh cao học đợt 2-2016. Riêng lớp Khai thác dữ liệu và ứng dụng do Cô Nguyễn Hoàng Tú Anh phụ trách sẽ vẫn tiếp tục trên lầu 6 - phòng 602 như bình thường. Lưu ý: Ngoài khu vực phòng học, đề nghị các Anh/chị học viên không vào khu vực tổ chức thi tuyển sinh. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Trang