Skip to content Skip to navigation

Thời khoá biểu & Điểm thi

Thông báo nghỉ Tết dương lịch 2017

Theo Thông báo 92/TB-ĐHCNTT-TCHC ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính về việc nghỉ Tết dương lịch của cán bộ, viên chức Trường ĐH CNTT; Phòng Đào tạo SĐH&KHCN thông báo đến Giảng viên và học viên cao học được nghỉ Tết dương lịch 03 ngày từ ngày 31/ 12/2016 (Thứ bảy) đến hết ngày (Thứ hai), trong đó, ngày 02/01/2017 là ngày nghỉ bù. Do đó, lớp CH10 CNTT sẽ dời lịch thi sang sáng chủ nhật ngày 8 tháng 1 năm 2017.Thời gian thi cụ thể như sau: 7g 30 - 9g 30: Thi Môn Khai thác dữ liệu và ứng dụng. 9g30 - 11g 00: Thi Môn Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp. Trân trọng...

Thông báo lịch thi kết thúc môn ngày 31 tháng 12 năm 2016

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 10 - CNTT lịch thi kết thúc môn như sau: -Thời gian: Ca 1: 7g30 - 9g30 sáng thứ bảy thi môn Khai thác dữ liệu và ứng dụng. Ca 2: 9g30 - 11g00 sáng thứ bảy thi môn Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp - Địa điểm: Phòng 101 Lưu ý: Anh/Chị học viên vui lòng mang theo thẻ học viên (CMND) trình cán bộ coi thi. Có mặt tại phòng thi đúng giờ. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Trang