Skip to content Skip to navigation

Thời khoá biểu & Điểm thi

Thông báo điểm thi môn Ẩn thông tin trên dữ liệu số và ứng dụng

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học đã có điểm thi môn Ẩn thông tin trên dữ liệu số và ứng dụng do Thầy Dương Minh Đức phụ trách. Anh/Chị truy cập trang sdh.uit.edu để xem thông tin điểm. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo dời lịch học tại cơ sở Điện Biên Phủ

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên các lớp cao học về việc dời lịch học tại cơ sở Điện Biên Phủ, dự kiến đến ngày thứ hai 13/03/2017 sẽ bắt đầu lại. Mọi thông tin chi tiết về lịch học, Phòng sẽ có thông báo cụ thể sau. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo dời lịch học môn Nhận dạng thị giác và ứng dụng

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 10-KHMT đợt 2 KHMT dời lịch học môn Nhận dạng thị giác và ứng dụng do Thầy Lê Đình Duy phụ trách đến tối thứ sáu ngày 10/03/2017. Anh/Chị học viên chưa kịp đăng ký học vui lòng gửi mail về địa chỉ cuongvtk@uit.edu.vn cập nhật thêm cho đến ngày khai giảng. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo lịch học khóa 10_KHMT

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 10-KHMT về việc sẽ không mở môn Nguyên lý và Phương pháp lập trình vào tối thứ 7 do số lượng đăng ký ít không đủ điều kiện mở lớp. Môn Nhận dạng thị giác và ứng dụng sẽ được mở theo dự kiến ngày 03/ 3/2017. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Trang