Skip to content Skip to navigation

Học vụ

Thông báo lịch báo cáo chuyên đề vét cho khóa 7

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 7 đăng ký báo cáo Chuyên đề Tính toán hiệu năng cao do Thầy Nguyễn Phi Khứ phụ trách: Quyết định thành lập tiểu ban đánh giá và lịch báo cáo đính kèm. Đề nghị các Anh/Chị có mặt đầy đủ lúc 8g00 thứ năm ngày 11 tháng 8 năm 2016, tại 133G Nguyễn Chí Thanh để chuẩn bị tốt cho buổi báo cáo. Trân trọng.

Thông báo lịch thi môn Điện toán lưới và đám mây, Môn Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 10-KHMT lịch thi kết thúc môn như sau: - Môn Điện toán lưới và đám mây : 18g 00 - 20g00 tối thứ năm ngày 04 tháng 8 năm 2016. - Môn Chuyên đề Xử lý Ngôn ngữ tự nhiên : 13g30 - 15g30 chiều thứ bảy ngày 06 tháng 8 năm 2016. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo thời khóa biểu lớp CH11, CH10 đợt 2

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 11 thời khóa biểu chính thức (theo file đính kèm). - Lớp cao học khóa 10 đợt 2 ngành Khoa học máy tính học môn Thuật toán và phương pháp giải quyết vấn đề do Thầy Đỗ Văn Nhơn phụ trách cùng với cao học khóa 11 (lịch học đính kèm). - Lớp cao học khóa 10 đợt 2 ngành Công nghệ Thông tin học môn Toán do Thầy Dương Tôn Đảm phụ trách cùng với cao học khóa 11 (lịch học đính kèm). Ghi chú: Anh/Chị học viên cao học khóa 11 ngành Công nghệ Thông tin có thể đăng ký học chung môn triết với lớp cao học khóa 11 ngành Khoa học máy tính. Trân...

Thông báo lịch thi kết thúc môn PPNCKH

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 10-KHMT lịch thi kết thúc môn Phương pháp nghiên cứu khoa học do Thầy Hoàng Văn Kiếm phụ trách cụ thể như sau: - Thời gian: 13g30-15g30 chiều thứ bảy ngày 09 tháng 7 năm 2016 - Địa điểm : Phòng 101, 133G Nguyễn Chí Thanh, P9, Q5 ( danh sách đính kèm) Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Trang

Subscribe to RSS - Học vụ