Skip to content Skip to navigation

Học vụ

Thông báo thời khóa biểu khóa 10- KHMT

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 10-KHMT lịch học tiếp theo bắt đầu vào tháng 9. Anh/ Chị vui lòng đăng ký môn học: Hệ hỗ trợ ra quyết định và Tìm kiếm thông tin thị giác theo thời khóa biểu từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/8/2016. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo nghỉ và học bù môn Cơ sở dữ liệu nâng cao

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 11-KHMT nghỉ môn Cơ sở dữ liệu nâng cao do Thầy Nguyễn Đình Thuân phụ trách vào sáng chủ nhật ngày 21/8/2016. Lớp sẽ học bù 2 buổi : tối thứ sáu ngày 19/8/2016 và 26/8/2016. Trân trọng. Phòng ĐTSĐH&KHCN

Trang

Subscribe to RSS - Học vụ